Luật sư tư vấn về chủ đề "khái niệm hợp đồng"

khái niệm hợp đồng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề khái niệm hợp đồng.

Bàn về khái niệm và các điều kiện của chấp nhận giao kết hợp đồng theo bộ luật dân sự năm 2005

Bàn về khái niệm và các điều kiện của chấp nhận giao kết hợp đồng theo bộ luật dân sự năm 2005
Đề nghị và chấp nhận là các khái niệm luôn luôn đi liền với nhau trong việc nghiên cứu về giao kết hợp đồng, bởi chúng là các thành tố của sự thỏa thuận. Các nguyên tắc của Unidroit về hợp đồng thương mại quốc tế 1994 và 2004 đề xác định ngay đầu tiên khi nói về giao kết hợp đồng, tại các Điều 2.1 và Điều 2.1.1 tương ứng, với nội dung không thay đổi là:
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook