Liên hệ với Luật Minh Khuê

Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "khái niệm tài sản"

khái niệm tài sản | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề khái niệm tài sản.

Tài sản gồm những gi?

Tài sản gồm những gi?
Thưa luật sư, Theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2005 thì tài sản bao gồm những gì? Quyền sở hữu trí tuệ có được coi là tài sản không? Xin cho biết, pháp luật quy định như thế nào về quyền đối với tài sản của chủ sở hữu?