Luat Minh Khue

khai sinh cho chon có yếu tố nước ngoài

khai sinh cho chon có yếu tố nước ngoài - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về khai sinh cho chon có yếu tố nước ngoài

Ghi vào sổ hộ tịch cho con đã ĐK khai sinh tại nước ngoài?

Ghi vào sổ hộ tịch cho con đã ĐK khai sinh tại nước ngoài?
Kính thưa Luật sư!. Tôi muốn được nhờ Luật sư tư vấn một việc như sau: Tôi có quốc tịch Việt Nam. Năm 2011 tôi sang Liên Bang Nga làm việc và đã sinh cháu tại Liên Bang Nga vào năm 2012 và đã được một cơ quan của Nga đăng ký khai sinh (bằng tiến Nga)