Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Khau Hao"

Khau Hao | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Khau Hao.

Một số vấn đề trong khấu hao và phân loại tài sản cố định hữu hình

Một số vấn đề trong khấu <strong>hao</strong> và phân loại tài sản cố định hữu hình
Một doanh nghiệp muốn tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh của mình thì phải có những tài sản nhất định. Tài sản là nguồn lực do doanh nghiệp kiểm soát và có thể thu được lợi ích kinh tế trong tương lai. Hiện nay toàn bộ tài sản trong doanh nghiệp được chia làm 2 loại: Tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn.

Khấu hao tài sản cố định nhà xưởng khi thuê đất ?

Khấu <strong>hao</strong> tài sản cố định nhà xưởng khi thuê đất ?
Kính chào công ty Luật Minh Khuê, tôi xin hỏi một số vấn đề sau: công ty tôi đang thuê đất của địa phương xã với thời hạn là 5 năm. Từ năm 2008 tôi có làm dự án thuê đất làm trang trại chăn nuôi gà công nghiệp có quyết định phê duyệt của ủy ban huyện phê duyệt và tôi đã đầu tư xây dựng tốt.