Luat Minh Khue

khen ngợi

khen ngợi - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về khen ngợi

Diễn đạt khen ngợi bằng tiếng Anh

Diễn đạt khen ngợi bằng tiếng Anh
Khen ngợi thể hiện sự ngưỡng mộ, quý mến hoặc tán dương một ai đó. Không chỉ riêng người Anh mà hầu hết mọi người đều muốn nhận được lời khen từ người khác nếu đó là một lời khen chân thành. Tuy nhiên, mỗi nền văn hóa, mỗi dân tộc, thậm chí mỗi cá nhân đều có những cách đưa ra lời khen ngợi riêng.