Luật sư tư vấn về chủ đề "khí đốt hóa lỏng"

khí đốt hóa lỏng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề khí đốt hóa lỏng.

Trạm nạp khí là gì? Điều kiện và thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện là trạm nạp khí

Trạm nạp khí là gì? Điều kiện và thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện là trạm nạp khí
Theo quy định của Nghị định 87/2018/NĐ-CP, trạm nạp khí là trạm sử dụng phương tiện, thiết bị chuyên dùng để nạp khí vào phương tiện vận tải; nạp vào xe bồn; nạp LPG vào chai. Và pháp luật quy định đây là lĩnh vực hoạt động có điều kiện cần được cấp phép bởi Sở Công Thương.