Luật sư tư vấn về chủ đề "khía cạnh thương mại"

khía cạnh thương mại | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề khía cạnh thương mại.

Nguyên tắc tỷ lệ trong Luật Thương mại và Luật Cạnh tranh - Kinh nghiệm quốc tế và khả năng áp dụng

Nguyên tắc tỷ lệ trong Luật <strong>Thương</strong> <strong>mại</strong> và Luật <strong>Cạnh</strong> tranh - Kinh nghiệm quốc tế và khả năng áp dụng
Cách đây hơn 2000 năm, nhà Triết học Hy Lạp nổi tiếng thế giới Aristote đã có một câu bất hủ "Con người - nếu tách khỏi pháp luật sẽ trở thành loài động vật dã man nhất; nếu gắn với pháp luật sẽ trở thành loại động vật văn minh nhất". Tác giả xin phép bổ sung: mục đích của pháp luật - xét cho cùng, không phải là làm cho con người trở thành dã man mà chính là làm cho con người trở thành văn minh.

Tên thương mại ?

Tên <strong>thương</strong> <strong>mại</strong> ?
Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân sử dụng trong hoạt động kinh doanh, dùng để nhạn