Luat Minh Khue

Khiếu nại đất đai

Khiếu nại đất đai - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Khiếu nại đất đai

Khiếu nại đất đai

<strong>Khiếu</strong> <strong>nại</strong> <strong>đất</strong> <strong>đai</strong>
Luật sư cho hỏi: gia đình tôi có mảnh đất lâu năm ông ngoại tôi chuyển nhượng cho mẹ tôi. Gia đình

Khiếu nại quyết định xử phạt hành chính về đất đai của chủ tịch UBND xã ?

<strong>Khiếu</strong> <strong>nại</strong> quyết định xử phạt hành chính về <strong>đất</strong> <strong>đai</strong> của chủ tịch UBND xã ?
Chào Luật sư! Thưa luật sư, tôi có thắc mắc như sau muốn được luật sư gải đáp. Do xây dựng nhà khi chưa xin phép xây dựng nên ông Nguyễn Văn A bị Chủ tịch UBND xã xử phạt vi phạm hành chính (Quyết định số 13/QĐ-XPVPHC), trong đó phạt tiền ông A là 500.000đ và buộc ông A phải tháo dỡ công trình xây dựng trái phép.