Luat Minh Khue

khiếu nại quyết định hành chính

khiếu nại quyết định hành chính - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về khiếu nại quyết định hành chính

khiếu nại hành chính ?

 <strong>khiếu</strong> <strong>nại</strong> <strong>hành</strong> <strong>chính</strong> ?
Thưa luật sư, Đơn vị tôi là một đơn vị hành chính (ở cấp huyện), chịu sự quản lý chỉ đạo của cơ