Luat Minh Khue

khiếu nại trực tiếp

khiếu nại trực tiếp - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về khiếu nại trực tiếp

Cơ chế khiếu nại trực tiếp của nạn nhân trong chế độ bảo hiểm bắt buộc: Từ lý thuyết đến thực tiễn ở Việt Nam

Cơ chế khiếu nại trực tiếp của nạn nhân trong chế độ bảo hiểm bắt buộc: Từ lý thuyết đến thực tiễn ở Việt Nam
Thị trường bảo hiểm là nơi gặp nhau giữa một bên là những người có nhu cầu đảm bảo cho các rủi ro mà họ có thể gặp trong quá trình sinh hoạt, sản xuất với một bên là các doanh nghiệp bảo hiểm – người cung cấp loại hình dịch vu tài chính đặc biệt này. Về nguyên tắc, mối quan hệ này diễn ra trên cơ sở thỏa thuận, hoàn toàn tự nguyện của hai bên. Thế nhưng, trong lĩnh vực bảo hiểm thuơng mại, người ta ngày càng thấy nhiều hơn những loại hình bảo hiểm bắt buộc, đặc biệt, là những loại hình bảo hiểm