Luật sư tư vấn về chủ đề "khó khăn"

khó khăn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề khó khăn.

Làm thế nào để được hưởng phụ cấp thu hút?

Làm thế nào để được hưởng phụ cấp thu hút?
Thưa Luật sư! Tôi là cán bộ hợp đồng lao động của UBND huyện, làm việc tại phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, sau đó tôi quyết định chuyển lên làm cán bộ địa chính tại xã khó khăn làm việc đến nay đã được 15 tháng và vẫn hưởng lương của phòng Tài nguyên.

Mẫu biên bản xác nhận tài trợ theo chương trình nhà nước dành cho các địa phương thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn (Mẫu số 07/TNDN)

Mẫu biên bản xác nhận tài trợ theo chương trình nhà nước dành cho các địa phương thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn (Mẫu số 07/TNDN)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu biên bản xác nhận tài trợ theo chương trình nhà nước dành cho các địa phương thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính