Luật sư tư vấn về chủ đề "Khoa 2"

Khoa 2 | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Khoa 2.

Nghị định 2/CP

Nghị định <strong>2</strong>/CP
Ban hành bản Quy định về việc giao đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích lâm nghiệp

Sắc lệnh 2/SL

Sắc lệnh <strong>2</strong>/SL
Về việc bổ nhiệm ông Lê Quang Đạo giữ chức cục trưởng cục tuyên huấn trong TCCT

Quyết định 2-CT

Quyết định <strong>2</strong>-CT
Về chế độ quản lý các công trình xây dựng cơ bản trọng điểm của Nhà nước

Thông tư 2-TTBC

Thông tư <strong>2</strong>-TTBC
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 79-CT ngày 27/2/1984 của Hội đồng Bộ trưởng về việc nhận, gửi bưu

Quyết định 2/HĐBT

Quyết định <strong>2</strong>/HĐBT
Về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu pháp lệnh trong kế hoạch Nhà nước năm 1988

Chỉ thị 2-LS/CNR

Chỉ thị <strong>2</strong>-LS/CNR
Về việc thực hiện một số chủ trương mới trong khai thác rừng và thiết kế khai thác cho năm 1992

Chỉ thị 2-TANDTC/CT

Chỉ thị <strong>2</strong>-TANDTC/CT
Về việc hướng dẫn xử lý tội thiếu tinh thần trách nhiệm gây tai nạn làm thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, đến sức khỏe và sinh mạng của những người lao động tại các công trường, nhà máy, hầm mỏ, kho tàng.

Thông tư 2600-P/2

Thông tư 2600-P/<strong>2</strong>
Về việc thi hành Nghị định số 98-NĐ ngày 4/7/1949 ấn định chế độ nhân viên Bộ Quốc phòng và Nghị định số 99-NĐ ngày 4/7/1949 ấn định chế độ nhân viên Bộ Quốc phòng.

Thông tư 2-LĐ-TT

Thông tư <strong>2</strong>-LĐ-TT
Giải thích và hướng dẫn thi hành bản điều lệ tạm thời điều chỉnh quan hệ giữa người làm công và chủ xí nghiệp trong các xí nghiệp tư doanh.

Thông tư 2-NH/TT

Thông tư <strong>2</strong>-NH/TT
Hướng dẫn thi hành Nghị định số 178-HĐBT ngày 25/12/1984 của Hội đồng Bộ trưởng về sửa đổi một số mức lãi suất tiền gửi và cho vay của Ngân hàng Nhà nước và hợp tác xã tín dụng

Quyết định 2/QĐ-PCTT

Quyết định <strong>2</strong>/QĐ-PCTT
Về việc uỷ quyền thường xuyên cho các cơ quan trọng tài kinh tế địa phương giải quyết các tranh chấp về hợp đồng kinh tế