Liên hệ với Luật Minh Khuê

Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Khoa 9"

Khoa 9 | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Khoa 9.

Chỉ thị 9-TTg

Chỉ thị <strong>9</strong>-TTg
Về chấn chỉnh việc mời khách nước ngoài và nghiêm cấm làm "dịch vụ VISA"

Nghị định 9-CP

Nghị định <strong>9</strong>-CP
Về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng công ty Dầu mỏ và Khí đốt Việt Nam

Sắc lệnh 9/SL

Sắc lệnh <strong>9</strong>/SL
Về việc ấn định thủ tục truy tố các nhân viên cao cấp trong Chính phủ cùng các cơ quan hành chính và tư pháp

Sắc lệnh 9

Sắc lệnh <strong>9</strong>
Về việc cho phép Chính phủ trưng thu những vật liệu

Nghị quyết 9/NQ

Nghị quyết <strong>9</strong>/NQ
Về để tỷ lệ phần trăm đất nông nghiệp phục vụ nhu cầu công ích của mỗi xã, phường, thị trấn.

Thông tư 9/TT

Thông tư <strong>9</strong>/TT
Hướng dẫn việc thực hiện chế độ phụ cấp thợ đặc biệt giỏi

Quyết định 9/CT

Quyết định <strong>9</strong>/CT
Về kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý giá ở các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương trong tình hình hiện nay

Quyết định 9-HĐBT

Quyết định <strong>9</strong>-HĐBT
Về việc tổ chức bộ máy điều động lao động và dân cư giữa các vùng trong nước

Thông tư 9/TBXH

Thông tư <strong>9</strong>/TBXH
Hướng dẫn thi hành Quyết định số 106-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng bổ sung chế độ hưu trí, mất sức lao động đối với công an nhân dân

Thông tư 9/TC-CSTC

Thông tư <strong>9</strong>/TC-CSTC
Hướng dẫn chi tiết việc sử dụng tiền thu về xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị

Thông tư 9/NH-TT

Thông tư <strong>9</strong>/NH-TT
Hướng dẫn thực hiện Quy chế cấp giấy phép hoạt động cho các tổ chức tín dụng Việt Nam

Thông tư 9/LĐTBXH-TT

Thông tư <strong>9</strong>/LĐTBXH-TT
Hướng dẫn bổ sung đối tượng hưởng phụ cấp thâm niên giáo viên và cán bộ giảng dạy về nghỉ theo chế độ bảo hiểm xã hội

Thông tư 9/TC-HCVX

Thông tư <strong>9</strong>/TC-HCVX
Quy định chế độ công tác phí cho công nhân viên chức Nhà nước đi công tác trong nước

Thông tư 9-TT/KHDT

Thông tư <strong>9</strong>-TT/KHDT
Hướng dẫn thi hành Điều lệ mẫu hợp tác xã công nghiệp và xây dựng

Thông tư 9-TC/TT

Thông tư <strong>9</strong>-TC/TT
Hướng dẫn tính và thu nộp khấu hao cơ bản đối với nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho thuê

Chỉ thị 9-BXD/QLXD

Chỉ thị <strong>9</strong>-BXD/QLXD
Về việc thực hiện công tác đăng ký hành nghề xây dựng theo Quy chế mới