khoa học công nghệ - Trang 2

khoa học công nghệ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề khoa học công nghệ.

Thủ tục thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ trực thuộc trường học ?

Thủ tục thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ trực thuộc trường học ?
Kính chào Luật Minh Khuê: Cho tôi hỏi trường học của tôi được Bộ GTVT cấp dấu về phần thí nghiệm . Nay trường tôi muốn thành lập một cty để kinh doanh về mảng khoa học công nghệ này nhà trường cần làm những thủ tục gì ? (máy móc tiết bị của nhà trường được tài trợ để phục vụ cho việc nghiên cứu KH và giảng dạy) Tại sao? Quy trình đăng ký như thế nào?

Nguồn dữ liệu đưa vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học công nghệ

Nguồn dữ liệu đưa vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học công nghệ
Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ bao gồm nhiều cơ sở dữ liệu con khác nhau. Trong đó, có cơ sở dữ liệu về tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở dữ liệu về cán bộ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, cơ sở dữ liệu về nhiệm vụ khoa học và công nghệ, cơ sở dữ liệu về công bố khoa học và chỉ số trích dẫn khoa học, cơ sở dữ liệu về thống kê khoa học và công nghệ...
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng