Luật sư tư vấn về chủ đề "khóa kỹ năng" - Trang 5

khóa kỹ năng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề khóa kỹ năng.

Kỹ năng tiếp xúc và tư vấn khách hàng của luật sư ?

<strong>Kỹ</strong> <strong>năng</strong> tiếp xúc và tư vấn khách hàng của luật sư ?
Địa vị pháp lý của luật sư và nhu cầu luật sư ở nước ta hiện như thế nào ? Phân tích vị trí và vai trò của luật sư, liên đoàn luật sư trong ngành tư pháp ? và các vấn đề liên quan sẽ được Luật Minh Khuê sưu tầm, biên tập dưới những góc nhìn cụ thể:

Tài liệu khởi sử doanh nghiệp: Kiến thức & Kỹ năng cần thiết để thành lập doanh nghiệp

Tài liệu khởi sử doanh nghiệp: Kiến thức & <strong>Kỹ</strong> <strong>năng</strong> cần thiết để thành lập doanh nghiệp
Ý tưởng kinh doanh mới là thành quả của suy nghĩ và ta phải biết khai thác nó để nó mang lại giá trị cụ thể. Ta có thể có rất nhiều ý tưởng nhưng chỉ một số rất ít sẽ mang lại thành quả. Con số này sẽ nhiều lên khi ta biết cách chăm sóc ý tưởng đó. Vì vậy, ta phải làm một số việc sau để nươi dưỡng ý tưởng:

Kỹ năng của Luật sư trong vụ án lao động - Những vấn đề lý luận và thực tiễn

<strong>Kỹ</strong> <strong>năng</strong> của Luật sư trong vụ án lao động - Những vấn đề lý luận và thực tiễn
Quan hệ lao động là một trong những dạng quan hệ phức tạp và có tầm ảnh hường lớn đối với lực lượng sản xuất và cả nền kinh tế xã hội. Một sự kiện lao động đơn lẻ ảnh hưởng trực tiếp tới cá nhân hoặc một nhóm người lao động và người sử dụng lao động song cũng có thể để tác động xấu đối với lực lượng lao động nói chung, từ đó ảnh hưởng tới nền sản xuất trong nước cũng như ảnh hưởng tới việc thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Kỹ năng thu thập, nghiên cứu và sử dụng chứng cứ của luật sư trong các vụ án hành chính

<strong>Kỹ</strong> <strong>năng</strong> thu thập, nghiên cứu và sử dụng chứng cứ của luật sư trong các vụ án hành chính
Trong xã hội phát triển, việc giải quyết khiếu kiện bằng con đường Tòa án đối với các quyết định, hành vi hành chính là một đòi hỏi khách quan mà nhà nước cần đáp ứng. Do vậy đã xuất hiện luật sư tham gia tranh tụng cũng như giúp đỡ người dân về những khía cạnh pháp lý khác trong các vụ việc về hành chính được giải quyết tại Tòa án.