Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "khoản nợ"

khoản nợ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề khoản nợ.

Trễ hẹn trả góp 2 tháng có bị truy cứu trách nhiệm hình sự ?

Trễ hẹn trả góp 2 tháng có bị truy cứu trách nhiệm hình sự ?
Thưa luật sư! Em có mua điện thoại trả góp của công ty H đã trả được 3 tháng, sang tháng thứ 4 thì em không có tiền để trả và cũng đã trễ hẹn đến 2 tháng, em có nói để ngày 25 tháng chạp em lãnh lương rồi trả luôn nhưng họ không chịu họ đòi gửi thư về quê em và gửi đến trường em đang học và lúc mua bán em cũng đã đưa đúng địa chỉ nhà và người tham chiếu!