Luật sư tư vấn về chủ đề "Khoi Kien Lua Dao Chiem Doat Tai San" - Trang 6

Khoi Kien Lua Dao Chiem Doat Tai San | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Khoi Kien Lua Dao Chiem Doat Tai San.

Quyết định 319/2003/QĐ-UB

Quyết định 319/2003/QĐ-UB
Về ban hành quy định về quản lý việc san lấp và xây dựng công trình trên sông, kênh, rạch, đầm, hồ

Quyết định 321/QĐ-UBND

Quyết định 321/QĐ-UBND
Ban hành mức thu tiền đền bù GPMB , tiền thuê đất và tiền san tạo mặt bằng tại khu Thương mại Kim

Quyết định 751/QĐ-UB

Quyết định 751/QĐ-UB
Về việc ban hành mức thu tiền đền bù, san tạo mặt bằng tại Khu Thương mại Kim Thành và các Cụm công