Luật sư tư vấn về chủ đề "không cần"

không cần | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề không cần.

Có thể bán mảnh đất mà không cần ý kiến của cậu ?

Có thể bán mảnh đất mà không cần ý kiến của cậu ?
Xin chào luật sư. Cháu có câu hỏi mong nhận được sự tư vấn của luật sư. Ông và bà cháu có 4 người con, mẹ cháu là cả, dưới còn hai dì và một cậu. Một dì đã được ông bà chia tài sản nên sẽ không nói đến nữa. Mảnh đất của ông bà hiện nay chia cho mẹ cháu, cậu và dì đã rõ ràng và đã xây nhà cửa đàng hoàng.