Liên hệ với Luật Minh Khuê

Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "không có công chứng"

không có công chứng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề không có công chứng.

Chia di sản thừa kế từ năm 1993 và tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ năm 2004 ?

Chia di sản thừa kế từ năm 1993 và tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ năm 2004 ?
Chào văn phòng luật sư Minh Khuê - Gia đình tôi có 9 anh chị em, năm 1988 ba tôi mất ba tôi là người đứng tên quyền sử dụng đất, 1993 má tôi mất, trước lúc ba tôi mất, ba tôi có nói mỗi người con được 1000m2 đất nhưng anh em của tôi không lấy đất, đến 1998 nhà nước cấp cho tôi quyền sử dụng đất với diện tich đất của ba tôi.