Luật sư tư vấn về chủ đề "không có doanh thu"

không có doanh thu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề không có doanh thu.

Doanh nghiệp hoạt động không có lãi chi phí trả lương cho người lao động có được đưa vào chi phí hợp lý ?

Doanh nghiệp hoạt động không có lãi chi phí trả lương cho người lao động có được đưa vào chi phí hợp lý ?
Chào luật sư, tôi có vấn đề cần tư vấn như sau, hồi tháng 7 năm 2013 tôi có bán được 1 phần mềm trị giá 80 triệu từ đó về sau tôi không có thêm 1 hợp đồng nào hay xuất 1 hóa đơn nào nhưng tôi có khai báo là có trả lương, có bảng lương là 3.500.000/ tháng x 2 người đến tháng 12 năm 2013