Luật sư tư vấn về chủ đề "không đóng"

không đóng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề không đóng.

Tự tham gia đóng BHXH tự nguyện có được không ?

Tự tham gia <strong>đóng</strong> BHXH tự nguyện có được <strong>không</strong> ?
Thưa luật sư! tôi có một vài thắc mắc muốn được luật sư tư vấn: tôi xin thôi việc từ tháng 8/ 2016 và đến làm chỗ làm mới nhưng chưa được tham gia bảo hiểm vì theo quy định của chỗ làm mới sau 1 năm mới được tham gia bảo hiểm