Luật sư tư vấn về chủ đề "không đúng thực tế"

không đúng thực tế | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề không đúng thực tế.

Thi hành án giao đất theo bản án không đúng thực tế?

Thi hành án giao đất theo bản án không đúng thực tế?
Thưa luật sư! Tôi có câu hỏi muốn được giải đáp: khi bản án tuyên không đúng thực tế đất sử dụng hiện tại của tôi và thi hành án cũng biết rõ nhưng vẫn làm theo, Tòa án ghi biên bản không đúng sự thật cố tình thi hành án thì giải quyết như thế nào. Năm 1996, gia đình tôi được UBND huyện C cấp cho sử dụng 1200 m2 đất rừng tại xã H, huyện C (đã có sổ xanh).