Luật sư tư vấn về chủ đề "không được nâng ngạch"

không được nâng ngạch | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề không được nâng ngạch.

Tư vấn khiếu nại việc không được nâng ngạch viên chức ?

Tư vấn khiếu nại việc không được nâng ngạch viên chức ?
Kính chào Luật Minh Khuê, em có một vấn đề mong các luật sư giải đáp: Tháng 6/2014 em nộp hồ sơ nâng ngạch viên chức ngành giáo duc, đến tháng 9/2014 phòng giáo dục thông báo danh sách những giáo viên nộp hồ sơ được nâng ngạch nhưng em thì không được nâng ngạch. Khi liên hệ phòng giáo dục thì em được hướng dẫn là nộp lại hồ sơ, và em nộp lại hồ sơ tháng 9/2014, nhưng đến nay em hỏi thì phòng giáo dục kêu em nộp lại hồ sơ nữa