Luat Minh Khue

không giải quyết

không giải quyết - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về không giải quyết

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai khi một bên vắng mặt ?

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai khi một bên vắng mặt ?
Xin chào Luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi sau xin được giải đáp: Tôi có làm đơn tranh chấp đất đai với 1 người nhưng người đó đã bỏ địa phương quá 6 tháng. Nên chính quyền địa phương không giải quyết đến nay đã 5 năm. Mặc dù tôi có hỏi thăm chính quyền vụ đất trên rất nhiều lần.