Luật sư tư vấn về chủ đề "không kê khai"

không kê khai | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề không kê khai.

Loại bỏ và không kê khai hóa đơn đầu vào?

 Loại bỏ và không kê khai hóa đơn đầu vào?
Qua một năm có văn bản của công an điều tra thông báo Doanh nghiệp A có dấu hiệu bán hóa đơn và cơ quan công an đang điều tra vụ án mua bán trái phép hóa đơn. Trong quá trình kê khai em nghĩ hóa đơn không đảm bảo an toàn, sẽ xảy ra rủi ro em đã loại bỏ và không kê khai đầu vào.