Luật sư tư vấn về chủ đề "không lành mạnh"

không lành mạnh | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề không lành mạnh.

Bán hàng online và cạnh tranh không lành mạnh?

Bán hàng online và cạnh tranh <strong>không</strong> <strong>lành</strong> <strong>mạnh</strong>?
Chào Luật sư! Trước tôi có quen một người tên V thấy chưa có công việc ổn định tôi hỗ trợ cho V cùng bán hàng online với tôi vi nghĩ V cũng có nhiều người theo dõi, biết nhiều vê quản trị mạng va quảng cáo, sẽ hỗ trợ nhau trong công việc của cả hai.