Luật sư tư vấn về chủ đề "Không nên luật"

Không nên luật | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Không nên luật.

Không nên luật hóa thời gian sở hữu nhà chung cư

Không nên luật hóa thời gian sở hữu nhà chung cư
Ở Việt Nam, đất thuộc sở hữu nhà nước và chỉ được giao cho người dân để sử dụng; bởi vậy, quyền sở hữu đối với các tài sản gắn liền với đất, kể cả nhà chung cư, hoàn toàn lệ thuộc vào sự tồn tại của quyền sử dụng đất.