Luật sư tư vấn về chủ đề "không phải cấp"

không phải cấp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề không phải cấp.

Mẫu báo cáo danh sách trích ngang về người nước ngoài không phải cấp giấy phép lao động

Mẫu báo cáo danh sách trích ngang về người nước ngoài không phải cấp giấy phép lao động
Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu báo cáo danh sách trích ngang về người nước ngoài không phải cấp giấy phép lao động - Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung: