không sống chung

Bài tư vấn về chủ đề không sống chung

Giải quyết trường hợp chung sống như vợ chồng ?

Giải quyết trường hợp <strong>chung</strong> <strong>sống</strong> như vợ chồng ?
Xin chào Luật Minh Khuê, em có câu hỏi sau xin được giải đáp: A và B (Nữ) có mối quan hệ trước hôn nhân và dẫn đến có con. A và B đều là cán bộ, viên chức nhà nước và đảng viên. Giữa A và B xảy ra mẫu thuẫn nên muốn chấm dứt mối quan hệ.
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng