Luật sư tư vấn về chủ đề "Không thể bó chặt"

Không thể bó chặt | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Không thể bó chặt.

Không thể bó chặt cơ thể con mình

Không thể bó chặt cơ thể con mình
Nếu chiếc áo đã trở nên quá chật so với cơ thể đang lớn lên của đứa con thì bạn sẽ làm gì? Nới rộng chiếc áo, hay bó chặt cơ thể của con mình lại? Phương án mà lãnh đạo Hà Nội đã từng chọn là bó chặt cơ thể đứa con lại.