Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Khong The Noi Lien"

Khong The Noi Lien | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Khong The Noi Lien.

Quyết định 1992/QĐ-UBND

Quyết định 1992/QĐ-UBND
Phê duyệt “Chương trình phối hợp lien ngành phòng chống tệ nạn Mại dâm giai đoạn 2006-2010 của tỉnh