Luat Minh Khue

không trả được vì bị phá sản

không trả được vì bị phá sản - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về không trả được vì bị phá sản

Hỏi về cho vay nặng lãi ?

Hỏi về cho vay nặng lãi ?
Mẹ em do không hiểu biết đã cho vay toàn bộ số tiền tiết kiệm và hứa được nhận lãi suất cao tuy nhiên giờ họ nói không trả được vì bị phá sản. Vậy em phải kiện như thế nào ạ.