Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "không trả sổ bảo hiểm"

không trả sổ bảo hiểm | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề không trả sổ bảo hiểm.

Tư vấn về việc công ty không trả lại sổ bảo hiểm ?

Tư vấn về việc công ty không trả lại sổ bảo hiểm ?
Kính chào Luật Minh Khuê, Tôi có một vấn đề mong các luật sư giải đáp: Tôi tham gia đóng bảo hiểm từ tháng 10/2010 đến tháng 12/2014. Tôi nghỉ việc chuyển đơn vị khác nhưng đến nay Tôi vẫn chưa lấy được sổ bảo hiểm.