Liên hệ với Luật Minh Khuê

Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "không trùng"

không trùng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề không trùng.

Địa chỉ ghi trên sổ đỏ và sổ hộ khẩu không giống nhau?

Địa chỉ ghi trên sổ đỏ và sổ hộ khẩu không giống nhau?
Xin chào Luật Minh Khuê, xin luật sư cho tôi được hỏi: Địa chỉ của tôi trên sổ đỏ không trùng với địa chỉ trên sổ hộ khẩu. Như vậy tôi phải tới cơ quan nào để điều chỉnh địa chỉ sổ đỏ trùng với địa chỉ nhà trong hộ khẩu, và thủ tục như thế nào? Xin cảm ơn! Người gửi: Hương.