Luật sư tư vấn về chủ đề "khu tập thể"

khu tập thể | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề khu tập thể.

Tư vấn về thuê đất của một tập thể hộ gia đình ?

Tư vấn về thuê đất của một tập thể hộ gia đình ?
Xin chào luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi xin được giải đáp: Tôi là doanh nghiêp muốn thuê khoảng 20ha đất quỹ 1 của gần 200 hộ gia đình . Hai bên đã thống nhất thuê khoán trong thời hạn 30 năm xin hỏi luật sư tư vấn giúp ? Xin cảm ơn. Người gửi: N.Q.Đ