Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "khu vực 3 vùng 2"

khu vực 3 vùng 2 | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề khu vực 3 vùng 2.

1, khu vực 2

 1, <strong>khu</strong> <strong>vực</strong> <strong>2</strong>
Luật Minh Khuê xin cung cấp cho bạn đọc các thông tin mới nhất về Thông tư 07/2018/TT-BGDDT ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2018

Phát hành phần mềm ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 2.5.3

Phát hành phần mềm ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản <strong>2.5.3</strong>
Theo qui định tại Nghị quyết số 928/2010/UBTVQH12 về việc ban hành biểu mức thuế suất thuế Tài nguyên và theo Thông tư số 105/2010/TT-BTC ngày 23/7/2010 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên và hướng dẫn thi hành nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thuế tài nguyên thì kể từ ngày 01/07/2010, người nộp thuế thực hiện kê khai, nộp thuế Tài nguyên theo biểu thuế suất mới.