Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Khúc mắc thuế"

Khúc mắc thuế | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Khúc mắc thuế.

Khúc mắc chuyện thuế tiêu thụ đặc biệt

Khúc mắc chuyện thuế tiêu thụ đặc biệt
Sau gần 9 năm được thực thi, bên cạnh những mặt tích cực, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt đã cho thấy một số điểm hạn chế, bất cập về đối tượng chịu thuế và không chịu thuế, mức thuế suất chưa thỏa đáng, hình thức văn bản chưa tạo thuận lợi cho quá trình áp dụng luật.