Luat Minh Khue

khủng hoảng tài chính

khủng hoảng tài chính - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về khủng hoảng tài chính

Thị trường bảo hiểm Việt nam trước cơn bão khủng hoàng tài chính hiện nay

Thị trường bảo hiểm Việt nam trước cơn bão khủng hoàng tài chính hiện nay
Cuộc khủng hoảng cho vay dưới chuẩn ở Mỹ bắt đầu từ những tháng cuối năm 2007 đã lan rộng thành một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và tác động của nó ngày càng sâu rộng đến thị trường bảo hiểm ở Mỹ và toàn thế giới. Trước cơn bão tài chính đó, thị trường bảo hiểm Việt Nam đang bị tác động như thế nào, và sẽ phải làm gì để hạn chế tối đa những ảnh hưởng tiêu cực của nó?