Luật sư tư vấn về chủ đề "khuyến khích"

khuyến khích | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề khuyến khích.

Luật khuyến khích đầu tư trong nước là gì ? Tìm hiểu về luật khuyến khích đầu tư trong nước

Luật khuyến khích đầu tư trong nước là gì ? Tìm hiểu về luật khuyến khích đầu tư trong nước
Luật khuyến khích đầu tư trong nước là văn bản luật chứa đựng có hệ thống các quy phạm pháp luật quy định về khuyến khích đầu tư trong nước nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đầu tư vào các lĩnh vực kinh tế - xã hội trên lãnh thổ Việt Nam theo pháp luật Việt Nam.

Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao theo quy định mới

Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao theo quy định mới
Luật chuyển giao công nghệ năm 2017 quy định cụ thể về công nghệ cấm chuyển giao, công nghệ hạn chế chuyển giao và công nghệ khuyến khích chuyển giao. Ở bài viết này, Luật Minh Khuê chia sẻ đến quý khách hàng danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao.

Quyết định 08/2014/QĐ-UBND về danh mục cây trồng, cây khuyến khích trồng, cây hạn chế trồng, cây cấm trồng, cây bảo tồn trong các đô thị thuộc địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Quyết định 08/2014/QĐ-UBND về danh mục cây trồng, cây khuyến khích trồng, cây hạn chế trồng, cây cấm trồng, cây bảo tồn trong các đô thị thuộc địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, ngày 03/12/2004; Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị, ngày 17/6/2009;

Quyết định số 2399/2008/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Ninh Bình : V/v sửa đổi, bổ sung Điều 3, Chương II, Quy định chính sách khuyến khích tài năng, đào tạo và thu hút cán bộ, công chức có trình độ cao ban hành kèm theo Quyết định số 324/2003/QĐ-CT ngày 4/3/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Quyết định số 2399/2008/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Ninh Bình : V/v sửa đổi, bổ sung Điều 3, Chương II, Quy định chính sách khuyến khích tài năng, đào tạo và thu hút cán bộ, công chức có trình độ cao ban hành kèm theo Quyết định số 324/2003/QĐ-CT ngày 4/3/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh
V/v sửa đổi, bổ sung Điều 3, Chương II, Quy định chính sách khuyến khích tài năng, đào tạo và thu hút cán bộ, công chức có trình độ cao ban hành kèm theo Quyết định số 324/2003/QĐ-CT ngày 4/3/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh