Luật sư tư vấn về chủ đề "kiểm định"

kiểm định | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề kiểm định.

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn toàn đối với đu quay

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn toàn đối với đu quay
Đu quay là thiết bị trò chơi thuộc danh mục thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Trước khi đưa vào sử dụng bắt buộc phải kiểm định kỹ thuật an toàn. Tìm hiểu quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn toàn đu quay do Cục An toàn lao động ban hành trong bài viết sau:

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn toàn xe nâng người

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn toàn xe nâng người
Xe nâng người là thiết bị thuộc danh mục thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, pháp luật quy định bắt buộc phải kiểm định kỹ thuật an toàn lao động trước khi đưa vào sử dụng. Tìm hiểu quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn toàn xe nâng người theo quy định tại Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn xe nâng hàng

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn xe nâng hàng
Xe nâng hàng là thiết bị thuộc danh mục có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. Do đó, trước khi đưa vào sử dụng lần đầu bắt buộc phải kiểm định kỹ thuật an toàn lao động. Tìm hiểu quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu đối với xe nâng hàng trong bài viết sau đây:

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với nồi hơi, nồi đun nước nóng mới nhất

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với nồi hơi, nồi đun nước nóng mới nhất
Nồi hơi là thiết bị dùng để sản xuất hơi từ nước mà nguồn nhiệt cung cấp cho nó là do sự đốt nhiên liệu hữu cơ, do nhiệt của các khí thải và bao gồm tất cả các bộ phận liên quan đến sản xuất hơi của nồi hơi. Luật Minh Khuê hướng dẫn quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với nồi hơi.