Luật sư tư vấn về chủ đề "Kiem Dinh"

Kiem Dinh | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Kiem Dinh.

Thông tư liên tịch 86-LB/TT

Thông tư liên tịch 86-LB/TT
Hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng (bồi dưỡng) đối với vận động viên và huấn luyện viên thể thao