Luat Minh Khue

Kiểm kê đất đai

Kiểm kê đất đai - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Kiểm kê đất đai

Kiểm kê đất đai trên toàn quốc từ đầu năm 2010

Kiểm kê đất đai trên toàn quốc từ đầu năm 2010
Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo, ngày 1/1/2010, cả nước sẽ tiến hành kiểm kê đất đai, công việc này phải hoàn thành trước ngày 31/10/2010 nhằm xác định rõ quỹ đất đang sử dụng cũng như diện tích đất chưa được khai thác hiệu quả để có biện pháp khắc phục.