Luật sư tư vấn về chủ đề "kiểm kê tài sản"

kiểm kê tài sản | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề kiểm kê tài sản.

Chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động ?

Chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động ?
Thưa Luật sư! Tôi đang làm cho công ty của Hàn Quốc thì công ty tuyên bố ngừng hoạt động tạm thời đóng cửa kiểm kê tài sản. Trước khi nghỉ giám đốc có thông báo là đền bù 3 tháng hợp đồng cho mọi người nhưng 1 tuần sau công ty có họp để thông báo đi làm vào thứ 7 nhưng tôi không được thông báo và không đến.

Tranh chấp hợp đồng lao động ?

Tranh chấp hợp đồng lao động ?
Thưa luật sư, em có vấn đề này nhờ Luật sư tư vấn giúp em. Em xin cảm ơn. Em làm sửa máy ở công ty được hơn 5 năm, đến tháng 3/2015 cty có quy định bắt em sửa máy thì phải nhận trách nhiệm quản lý luôn máy móc, nếu mất thì em phải chịu trách nhiệm. Em không nhận nên cty cho em nghỉ việc từ ngày 15/3/2015.