Luật sư tư vấn về chủ đề "kiểm soát cảm xúc"

kiểm soát cảm xúc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề kiểm soát cảm xúc.

Doanh nhân và kỹ năng kiểm soát cảm xúc

Doanh nhân và kỹ năng kiểm soát cảm xúc
Những lý giải thú vị về vai trò của cảm xúc trong việc ra quyết định của doanh nhân...Vì sao một doanh nghiệp Việt nào đó bỗng nhiên muốn trở thành tập đoàn, một nhà đầu tư đầy kinh nghiệm có khi cũng trắng tay vì chứng khoán, hay một nhân viên bị đuổi việc vô cớ...?