Luat Minh Khue

kiểm toán mỹ

kiểm toán mỹ - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về kiểm toán mỹ

Tư vấn về kiểm toán ở Mỹ ?

Tư vấn về kiểm toán ở Mỹ ?
Kính chào Luật Minh Khuê, Tôi có một vấn đề mong luật sư giải đáp: Tôi làm bên kiểm toán thấy quý công ty có bài viết về kiểm toán ở Mỹ, tôi cũng đang tìm hiểu các công ty kiểm toán ở Mỹ.