Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "kiểm toán tài chính"

kiểm toán tài chính | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề kiểm toán tài chính.

Dịch vụ tư vấn tài chính, kiếm toán cho các loại hình doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn tài chính, kiếm toán cho các loại hình doanh nghiệp
Với kinh nghiệm thực tiễn sâu sắc, Công ty luật Minh Khuê đã thực hiện đa dạng nhiều loại hình dịch vụ tư vấn được khách hàng đánh giá cao như: Tư vấn lập Báo cáo tài chính doanh nghiệp; tư vấn lập báo cáo dự án; tư vấn lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư; tư vấn xây dựng, lựa chọn mô hình kế toán doanh nghiệp; tư vấn lựa chọn hình thức kế toán;

Tư vấn kiểm soát nội bộ cho doanh nghiệp

Tư vấn kiểm soát nội bộ cho doanh nghiệp
Song song với mục tiêu tăng trưởng và hiệu quả, hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ có vai trò quyết định trong sự phát triển bền vững của một doanh nghiệp. Với đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn là các chuyên gia lâu năm trong lĩnh vực pháp lý, tài chính, kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập …