Luật sư tư vấn về chủ đề "kiểm toán" - Trang 6

kiểm toán | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề kiểm toán.

Sách Luật kế toán và quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập (Vũ Tươi)

Sách Luật kế toán và quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập (Vũ Tươi)
Luật Minh Khuê trân trọng giới thiệu với bạn đọc nội dung cuốn sách "Luật kế toán và quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập" do tác giả Vũ Tươi hệ thống. Cuốn sách cung cấp quy định mới nhất về vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán.

Trao đổi về những khiếm khuyết trong kiểm soát nội bộ với Ban quản trị và Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán (Chuẩn mực kiểm toán số 265)

Trao đổi về những khiếm khuyết trong kiểm soát nội bộ với Ban quản trị và Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán (Chuẩn mực kiểm toán số 265)
HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM: Chuẩn mực kiểm toán số 265: Trao đổi về những khiếm khuyết trong kiểm soát nội bộ với Ban quản trị và Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán (Ban hành kèm theo Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính)

Ảnh hưởng của ý kiến kiểm toán tới sự biến động giá cổ phiếu?

Ảnh hưởng của ý kiến kiểm toán tới sự biến động giá cổ phiếu?
Báo cáo hàng năm của các công ty được lập theo các tiêu chuẩn được thiết lập, theo luật, chuẩn mực của từng quốc gia, khu vực như các nguyên tắc được chấp nhận chung GAAP, chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS. Các báo cáo này cần được công bố ra công chúng để thông tin...