Luat Minh Khue

kiện báo chí

kiện báo chí - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về kiện báo chí

Kiện báo chí: Có cần khiếu nại trước?

Kiện báo chí: Có cần khiếu nại trước?
Những năm gần đây, ngày càng xảy ra nhiều vụ người dân khởi kiện các cơ quan báo chí. Tại hội nghị tổng kết công tác ngành tòa án năm 2010, TAND TP Hà Nội đã nêu lại vướng mắc về điều kiện khởi kiện đối với án loại này và kiến nghị TAND Tối cao có hướng dẫn thống nhất.Trước những cách hiểu khác nhau, TAND Tối cao chưa thể có hướng dẫn ngay mà còn phải tiếp tục nghiên cứu