Luật sư tư vấn về chủ đề "kiến nghị chủ tịch xã"

kiến nghị chủ tịch xã | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề kiến nghị chủ tịch xã.

Làm đơn kiến nghị lên chủ tịch được không ?

Làm đơn kiến nghị lên chủ tịch được không ?
Tôi công tác tại một cơ quan sự nghiệp thuộc quyền quản lý của UBND huyện. Do huyện mới thành lập cơ sở vật chất đều được xây dựng mới, khi cơ quan được chuyển đến phòng làm việc mới nhiều công trình phụ vẫn chưa có, đáp ứng nhu cầu sử dụng của cơ quan tôi đã nhận để người thân tôi hợp đồng làm một số công trình trị giá 20 triệu đồng.