Luật sư tư vấn về chủ đề "Kiện người lao động"

Kiện người lao động | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Kiện người lao động.

Tư vấn về việc công ty tự ý hủy bỏ hợp đồng lao động và kiện ngược trở lại người lao động?

Tư vấn về việc công ty tự ý hủy bỏ hợp đồng lao động và kiện ngược trở lại người lao động?
Kính nhờ Công ty Luật Minh Khuê tư vấn tôi vấn đề như sau: Tôi xin được liệt kê chi tiết: 1/ Tôi là người lao động *(Tôi)* có ký HĐLĐ có thời hạn 3 năm (từ tháng 1/1/2014 đến hết 31/12/2016) với người sử dụng lao động công ty Đến tháng 9/2015 Công ty thông báo chấm dứt HĐLĐ với tôi trước thời hạn (có thông báo trước 30 ngày) và 30/10/2015 Công ty ban hành quyết định chấm dứt HĐLĐ trước thời hạn (Quyết định 1).2/ Cả thông báo trước 30 ngày và Quyết định 1 đều không nêu được lý do chấm dứt trước thời hạn. 3/ Ngày 3/11/2015 Tôi gửi đơn khiếu nại lần 1 tại Công ty về hành vi chấm dứt HĐLĐ trước thời hạn trái pháp luật này.