Luật sư tư vấn về chủ đề "Kimberley"

Kimberley | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Kimberley.

Thuế nhập khẩu kim cương theo quy định của pháp luật

Thuế nhập khẩu kim cương theo quy định của pháp luật
Xin chào Luật Minh Khuê ! Công ty tôi có kinh doanh nhập khẩu kim cương. Khi nhập khẩu kim cương thô về Việt Nam thì doanh nghiệp phải chịu các loại thuế/phí nào và cách tính cụ thể ra sao ? Mong Luật sư tư vấn giúp ! Em cám ơn.

Circular No. 25/2012/TT-BCT amending and supplementing the joint Circular No. 14/2009/TTLT-BCT-BTC guiding issue of certificates, the procedures for importing and exporting rough diamonds in order to implement the Kimberley process...

Circular No. 25/2012/TT-BCT amending and supplementing the joint Circular No. 14/2009/TTLT-BCT-BTC guiding issue of certificates, the procedures for importing and exporting rough diamonds in order to implement the Kimberley process...
Circular No. 25/2012/TT-BCT dated September 17, 2012 of the Ministry of Finance amending and supplementing the joint Circular No. 14/2009/TTLT-BCT-BTC dated June 23, 2009 of the Ministry of Industry and Trade and the Ministry of Finance, guiding issue of certificates, the procedures for importing and exporting rough diamonds in order to implement the Kimberley process certification scheme